Het Nationale Dataportaal: helder gevisualiseerd

De opdracht

De overheid heeft een enorme database aan open data. Enorm interessant voor ontwikkelaars, studenten, en onderzoekers bijvoorbeeld. Hiervoor is er een dataportaal ontwikkeld, die deze open data vrij beschikbaar maakt aan iedereen. Helemaal gratis en zonder account te bereiken. Alles downloaden of delen met 1 simpele klik. Aan IDS was de vraag, of wij dat in een mooi verhaal visueel konden maken. Die uitdaging gingen wij graag aan!

Het verhaal

Het dataportaal dient een simpel doel: zoveel mogelijk open data zo makkelijk mogelijk beschikbaar maken aan iedereen. Dat is precies wat Het Nationale Dataportaal van de Nederlandse overheid doet. We laten zien wat de voordelen zijn, en hoe het gebruikt kan worden. Simpel, duidelijk en toegankelijk in beeld gebracht met unieke designs, speciaal ontwikkeld voor dit verhaal.

Storyboard & stijl

In het moving storyboard is te zien hoe we in schetsmatige vorm beeld toevoegen aan de tekst. De voice-over wordt op dit moment door ons zelf ingesproken, omdat het nu pas echt duidelijk wordt, of de tekst goed loopt wanneer deze uitgesproken wordt. Hierdoor kunnen soms nog kleine tekstuele wijzigingen ontstaan, omdat sommige zinnen niet helemaal lekker blijken te lopen. Het moving storyboard is een heel handig middel om over in gesprek te gaan, voordat we verder gaan naar de daadwerkelijke uitwerking van de designs.

Het resultaat

In een minuut zien we het verhaal van Het Nationale Dataportaal prachtig tot leven komen. Stap voor stap hebben we samen met de klant naar een prachtig eindresultaat toegewerkt. Vol trots lanceerden zij de animatiefilm op hun gebruikersbijeenkomst en daarna online.